โปรโมชั่นตอนนี้!

Haocom Cloud ทุ่มเทเพื่อให้ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในราคาที่ดีที่สุด หน้านี้จะแสดงข้อมูลสรุปโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดของเรา

หมายเหตุ:
  • การต่ออายุและการโอนจะไม่ใช่ราคาพิเศษนี้
  • ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนโดเมนที่สามารถลงทะเบียนผ่านโปรโมชันนี้ได้
Tlds ราคาโปรโมชั่น ปีการลงทะเบียนโปรโมชั่นสูงสุด
.pub $ 7.03 1
.today $ 2.70 1
.reviews $ 7.03 1
.cam $ 9.97 1
.software $ 7.03 1
.solutions $ 4.32 1
.college $ 8.38 1
.asia $ 4.57 1
.host $ 4.86 1
.fun $ 1.61 1
.srl $ 3.65 1
.ltda $ 3.65 1
.systems $ 4.32 1
.press $ 8.65 1
.in.net $ 1.61 1
.red $ 4.10 1
.site $ 6.08 1
.me $ 6.06 1
.eu $ 3.10 1
.kim $ 4.10 1
.top $ 2.70 1
.cn.com $ 3.68 1
.us $ 4.46 1
.mobi $ 4.10 1
.rent $ 8.38 1
.pro $ 4.10 1
.br.com $ 17.40 1
.pet $ 4.10 1
.voto $ 13.83 1
.website $ 3.86 1
.black $ 13.27 1
.lgbt $ 13.27 1
.archi $ 13.27 1
.bio $ 13.27 1
.blue $ 4.10 1
.us.com $ 11.07 1
.uk.com $ 17.40 1
.gb.net $ 2.63 1
.pink $ 4.10 1
.pw $ 1.61 1
.tech $ 14.38 1
.global $ 14.35 1
.store $ 8.85 1
.men $ 14.24 1
.xyz $ 1.43 1
.win $ 14.24 1
.online $ 8.83 1
.bid $ 14.24 1
.biz $ 6.06 1
.webcam $ 14.24 1
.info $ 4.97 1
.stream $ 14.24 1
.band $ 4.32 1
.date $ 14.24 1
.poker $ 13.27 1
.ski $ 13.27 1
.promo $ 4.10 1
.vote $ 13.83 1
.city $ 4.32 1
.trade $ 14.24 1
.review $ 14.24 1
.loan $ 14.24 1
.cricket $ 14.24 1
.science $ 14.24 1
.best $ 9.36 1
.download $ 14.24 1
.social $ 7.03 1
.party $ 14.24 1
.tires $ 7.03 1
.faith $ 14.24 1
.space $ 6.08 1
.accountant $ 14.24 1
.co $ 11.05 1
.shop $ 8.80 1
.desi $ 1.83 1
.ooo $ 2.16 1
.green $ 13.27 1
.email $ 4.32 1
.life $ 2.70 1
.icu $ 1.64 1
.photography $ 4.32 1
.rocks $ 2.70 1
.auction $ 7.03 1
.doctor $ 7.03 1
.news $ 7.03 1
.toys $ 7.03 1
.family $ 14.61 1
.live $ 2.70 1
.gold $ 4.32 1
.ltd $ 4.32 1
.ninja $ 4.32 1
.tips $ 7.03 1
.shoes $ 14.61 1
.world $ 2.70 1
.company $ 4.32 1
.group $ 4.32 1
.guru $ 4.32 1
.zone $ 4.32 1
.investments $ 7.03 1
.market $ 14.61 1