โปรโมชั่นตอนนี้!

Haocom Cloud ทุ่มเทเพื่อให้ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในราคาที่ดีที่สุด หน้านี้จะแสดงข้อมูลสรุปโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดของเรา

หมายเหตุ:
  • การต่ออายุและการโอนจะไม่ใช่ราคาพิเศษนี้
  • ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนโดเมนที่สามารถลงทะเบียนผ่านโปรโมชันนี้ได้
Tlds ราคาโปรโมชั่น ปีการลงทะเบียนโปรโมชั่นสูงสุด
.tech $ 15.38 1
.store $ 9.81 1
.fun $ 1.73 1
.pw $ 1.73 1
.in.net $ 1.73 1
.top $ 1.69 1
.host $ 5.20 1
.online $ 8.77 1
.win $ 3.95 1
.webcam $ 7.91 1
.men $ 3.95 1
.bid $ 3.95 1
.racing $ 7.91 1
.download $ 3.95 1
.stream $ 3.95 1
.club $ 2.86 1
.date $ 3.95 1
.icu $ 2.23 1
.review $ 7.91 1
.design $ 7.45 1
.party $ 3.95 1
.us $ 4.54 1
.trade $ 3.95 1
.xyz $ 1.43 1
.loan $ 3.95 1
.ltda $ 3.87 1
.srl $ 3.87 1
.solutions $ 8.77 1
.biz $ 6.16 1
.best $ 2.19 1
.lat $ 9.35 1
.eu $ 3.18 1
.nyc $ 8.44 1
.email $ 3.83 1
.guru $ 6.03 1
.live $ 3.83 1
.systems $ 6.03 1
.works $ 4.93 1
.world $ 3.83 1
.casino $ 29.55 1
.website $ 6.34 1
.tips $ 10.79 1
.press $ 9.26 1
.space $ 2.79 1
.travel $ 34.03 1
.faith $ 7.91 1
.co $ 11.05 1
.rent $ 9.15 1
.college $ 9.15 1
.blue $ 4.05 1
.pink $ 4.05 1
.black $ 13.12 1
.science $ 7.91 1
.accountants $ 18.09 1
.city $ 7.12 1
.doctor $ 14.80 1
.investments $ 10.41 1
.life $ 4.38 1
.ltd $ 7.12 1
.shoes $ 28.51 1
.today $ 4.38 1
.toys $ 14.80 1
.zone $ 6.02 1
.shop $ 8.77 1
.me $ 3.83 1
.ooo $ 13.19 1
.red $ 4.05 1
.global $ 13.67 1
.cricket $ 14.79 1
.accountant $ 14.79 1
.kim $ 4.05 1
.mobi $ 4.05 1
.promo $ 4.05 1
.pet $ 4.05 1
.pro $ 4.05 1
.info $ 4.91 1
.lgbt $ 13.12 1
.poker $ 13.12 1
.ski $ 13.12 1
.bio $ 13.12 1
.archi $ 13.12 1
.green $ 13.12 1
.cloud $ 7.95 1
.site $ 6.03 1